YUAN High-Tech and Intel Launch VPP

YUAN High-Tech has launched an intelligent video processing platform based on the Intel video processing platform.